Varovanje podatkov

1. Varstvo osebnih podatkov in politika zasebnosti

Naročnik se strinja, da ponudnik za namene svojega delovanja zbira in obdeluje njegove osebne podatke.

Če pri zagotavljanju storitev ponudnik za naročnika obdeluje osebne podatke, se sprejem teh splošnih pogojev šteje za sklenitev pisne pogodbe o pogodbeni obdelavi osebnih podatkov oz. kot privolitev v zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov, v skladu z zahtevami zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.

Ponudnik naročniku zagotavlja nemoten dostop do njegovih podatkov in urejanje le-teh prek uporabniških strani.
Ponudnik hrani osebne podatke za obdobje, določeno z zakonom.

Ponudnik sme opravljati storitve obdelave osebnih podatkov samo v okviru strankinih pooblastil. Ponudnik osebnih podatkov ne sme obdelovati ali drugače uporabljati za noben drug namen, kakor za namen izvajanja storitev s pogodbo med njim in stranko.

Kolikor ni s temi splošnimi pogoji ali s pogodbo določeno drugače, ponudnik ne bo uporabil osebnih podatkov, pridobljenih v okviru izvajanja storitev za stranko, za namene neposrednega trženja v svojem imenu in za svoj račun ali v imenu in za račun tretjih oseb.

Ponudnik ne sme tretjim osebam posredovati strankinih osebnih podatkov, pridobljenih v okviru izvajanja storitev za stranko, in jim tudi ne sme poveriti posameznih opravil v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, razen če za to pridobi soglasje stranke.

Podatki, ki jih ponudnik pridobi od naročnika

Ponudnik potrebuje za nemoteno delovanje in izvajanje ponudbe naslednje naročnikove podatke:

Ime, priimek in naslov naročnika – za pošiljanje
E-mail – naslov elektronske pošte je potreben za pošiljanje računov za opravljene storitve in kreiranje uporabniškega računa za naročnika, preko katerega dostopa do naročenih vsebin. E-naslov se koristi tudi za namene, opisane v naslednjem členu.

Uporaba in obdelava pridobljenih podatkov

Ponudnik se zavezuje, da bo vse pridobljene podatke uporabljal in obdeloval izključno in samo v skladu z določili in za namene, navedene v teh splošnih pogojih. Podatki se koristijo za:

  • pošiljanje,
  • kreiranje uporabniških računov,
  • komunikacijo ob morebitnih težavah,
  • obveščanje in promocijo (glej zadnji člen ‘Obveščanje uporabnikov in promocija’)

Dostop do vseh navedenih podatkov bo imel izključno ponudnik, ki se zavezuje, da bo za varnost podatkov poskrbel v skladu z zakonom in podatkov v nobenem primeru ne bo koristil za druge namene, ki niso navedeni v teh pogojih ali jih posredoval tretjim osebam.

Izbris osebnih podatkov

Stanka lahko zahteva odstranitev oziroma izbris vseh svojih podatkov iz ponudnikovih baz in seznamov tako, da pošlje svojo pisno zahtevo.

2. Konkurenca in varovanje podatkov

Ponudnik in stranka se obvezujeta kot poslovno tajnost varovati vse podatke o drugi stranki, do katerih bosta prišla pri svojem poslovnem sodelovanju, in sicer ves čas sodelovanja ter vsaj še tri (3) leta po prenehanju veljavnosti pogodbenega razmerja.

3. Masovno pošiljanje elektronske pošte (SPAM)

Pošiljanje sporočil več naslovnikom hkrati je dovoljeno le v primeru, ko naslovniki to želijo, ko pošiljatelj naslovnika osebno pozna in smatra, da ga poslano sporočilo ne bo nadlegovalo, ter v primeru, ko naslovnik to želi s prijavo na poštni seznam (»mailing listo«). Na poštni seznam so samodejno uvrščeni vsi uporabniki storitev ponudnika, se pa imajo vedno možnost odjaviti od prejemanja sporočil.

Obveščanje uporabnikov in promocija

Uporabnik ali oseba, ki se je naročila na prejemanje e-novic ali drugih elektronskih sporočil ponudnika, soglaša, da mu lahko ponudnik pošilja e-poštna obvestila, ki se nanašajo na ponudnikove storitve.

Uporabnik oziroma oseba, ki se je prijavila za prejemanje e-novic ali drugih elektronskih sporočil ponudnika soglaša, da mu ponudnik te novice ali druga elektronska sporočila pošilja na njegov e-poštni naslov, ki ga je vpisal ob prijavi, ter da podatke o uporabniku hrani in obdeluje na način, kot je opredeljen v tem členu.
Uporabnik je seznanjen in soglaša, da lahko ponudnik glede poslanih e-poštnih obvestil beleži podatke o tem, kateri uporabnik je prebral določeno e-poštno sporočilo ter katere spletne povezave v sporočilu je odprl (kliknil). Uporabnik soglaša, da lahko ponudnik tako pridobljene podatke uporablja za prilagoditev ponudbe in/ali vsebine bodočih e-poštnih obvestil, ki jih pošlje določenemu uporabniku.

Stranka se strinja, da lahko ponudnik vse podatke, ki jih zbere v okviru izvajanja storitve za stranko, uporablja za lastne potrebe brez omejitev, vključno s tržnimi analizami in prilagajanjem lastnih produktov in storitev ugotovitvam analiz.

Martina Smolnikar, Kuk 7a, 5243 Podbrdo

Kontaktni podatki:
T : +386 41 472 131
E : mojasemena@gmail.com