Splošni pogoji

1. Domača semena

Spletno stran ureja fizična oseba pod osebno znamko Kmet z debelim krompirjem. Objavljene zgodbe so vse plod lastnih izkušenj pri pridelavi lastnih semen. Namen zgodb je zabavati bralce in cilj spodbujati pridelavo lastnih semen. Če je uspelo meni, lahko tudi vam.

2. Storitve in definicije

Preko spletne strani Domača semena v osnovi dostopate do naslednjih brezplačnih storitev:

  • informacije o pridelavi lastnih semen,
  • semen,
  • e-knjige.

Ponudniki storitev so:

  • Martina Smolnikar, Kuk 7a, 5243 Podbrdo

Naročnik, stranka
Naročnik ali stranka je vsaka pravna ali fizična oseba, ki preko spletnih strani ali na drug ustrezen način koristi storitve (v nadaljevanju naročnik ali stranka).

3. Veljavnost in uporaba splošnih pogojev

Splošni pogoji ponudnika so zavezujoči za vse uporabnike oziroma stranke, spletne strani, pri čemer splošne določbe veljajo za vse storitve.

Stranka z uporabo ponudnikovih storitev potrjuje, da je seznanjena s celotno vsebino teh splošnih pogojev, jih razume in jih v celoti sprejema.

Ponudnik je upravičen spreminjati določila teh splošnih pogojev brez predhodnega obvestila.

4. Cene in komercialni pogoji

Vse cene na spletni strani so simbolne, zaradi nastavitev spletne strani, so v evrih (€) in ne vsebujejo davka na dodano vrednost (DDV) – nisem davčni zavezanec.
Zaračunavam samo stroške pošiljanja podarjenih artiklov. V stroške pošiljanja so vključeni stroški: poštnine, ovojnic, tiskanja in/ali medijev za prenos e-knjige. Stroške storitev se zaračunava kot enkratno plačilo ob naročilu brezplačnih izdelkov. Stranka dobi brezplačne izdelke po plačilu stroškov pošiljanja.

Stranka je seznanjena in soglaša, da ima ponudnik pravico, da v primeru strankinega preplačila, napačnega ali dvojnega plačila, ko mora ponudnik nakazovati denar nazaj stranki, stranki zaračunati s tem povezane stroške.
Stranka je seznanjena, da plačuje samo stroške pošiljanja in da račun ne bo izdan.

5. Sklenitev, trajanje in prenehanje naročniške pogodbe, načini plačila

Za naročilo storitev in sklenjeno pogodbo se šteje oddano naročilo oziroma plačilo stroškov pošiljanja za posamezen izdelek. Naročnik oziroma stranka se z nakupom strinja in soglaša s temi splošnimi pogoji. (Strinja se, da so poslani izdelki brezplačni in plačuje samo stroške dostave).

Slike, vsebovane v ponudbi na tem spletnem mestu ali v drugih ponudnikovih gradivih so simbolične in se stranke nanje v nobenem primeru ne morejo sklicevati ali na njihovi podlagi karkoli terjati od ponudnika.

Pogodbeni stranki lahko kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki odstopita od pogodbe.

Načini plačila stroškov:

  1. plačilo na TRR – plačilo na transakcijski račun ponudnika. Na spletnih straneh https://domacasemena.com se določene storitve. Po izpolnitvi naročilnice in oddaje naročila, je stranka preusmerjena na stran s podatki za plačilo, istočasno pa dobi na svoj E-mail potrdilo o naročilu, kateremu so prav tako priloženi podatki za plačilo.

Tehnični postopki za sklenitev pogodbe (naročilo)

Kot navedeno, se za sklenitev pogodbe šteje oddaja naročila, tudi če je poslana vsebina brezplačna. Uporabnik oziroma stranka odda naročilo na posameznih promocijskih straneh s klikom na jasno označene gumbe. Po kliku na gumb za naročilo je uporabnik preusmerjen na stran s ‘košarico’, kjer je možno izbirati količino, vpisati kode za popust in podobno. S klikom na gumb za nadaljevanje naročila je uporabnik preusmerjen na stran, kjer vpiše svoje podatke, ki so potrebni za naročilo (ime in priimek, naslov, GSM, E-naslov, možnost dodatnih opomb). Na isti strani je tudi možnost izbire med ponujenimi načini plačila ter povzetek naročila, na dni strani pa mora uporabnik označiti strinjanje s temi splošnimi pogoji poslovanja. Naročilo se zaključi s klikom na gumb na dnu strani.

Po oddaji naročila je uporabnik preusmerjen na zaključno stran s povzetkom naročila, istočasno pa na svoj E-naslov prejme sporočilo z obvestilom, da je naročilo v obdelavi ter povzetkom naročila.

Po prejetem plačilu prejme uporabnik na svoj E-naslov sporočilo z obvestilom o zaključenem naročilu.

Tehnična sredstva za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročila

V spletni trgovini so omogočena osnovna sredstva za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročila in sicer preverjanje črkovanja, preverjanje ustreznega zapisa E-naslova, na katerega je možno kontaktirati kupca v primeru napak pri naročilu in pa preverjanje lokacije (mesto in država) – spletna stran deluje le na območju Slovenije.

6. Roki za pošiljanje

Rok za pošiljanje je 7 dni. V primeru višje sile se roki za pošiljanje podaljšajo za čas trajanja višje sile, pod pogojem, da ponudnik stranko obvesti.

Če naročnik ne navede pravilnega prevzemnega naslova oz. si premisli in poslanih artiklov ne sprejme ali odpove naročilo, se stroškov pošiljanja ne vrača.

7. Avtorske pravice

Vse vsebine na spletni strani, teksti in slike so avtorsko delo. Stranka (naročnik), v nobenem primeru ne more pridobiti nobenih avtorskih pravic na vsebine.
Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika je stranki prepovedano posegati v avtorska dela ponudnika, jih predelovati ali prirejati ter prenašati pravice na teh delih na tretje osebe.

8. Podpora strankam

Strankam sem na voljo za vprašanje tudi na navedenih kontaktnih podatkih. Toda zaradi narave dela morate razumeti, da je to izključno moja dobra volja in nisem zavezana, da vam odgovarjam.

Naročnik z opravljenim naročilom storitev dovoli ponudniku pošiljanje informacij, obvestil in anketnih vprašalnikov, ki so neposredno ali posredno povezani s storitvami ponudnika, na e-pošto naročnika za ves čas trajanja pogodbenega razmerja.

9. Pravice in obveznosti ponudnika

Storitve ponudnika so odvisne od splošnega delovanja omrežja internet. Stranka razume, da je dostopnost strežnikov odvisna od tretjih oseb, ponudnik storitev pa bo naredil vse, kar je v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje.

Ponudnik se obvezuje, da bo vse svoje storitve opravljal na profesionalen način. Vseeno pa so vse te storitve samo hoby program.

Ponudnik ima pravico uporabiti pozitivne izjave strank, ki jih pridobi preko elektronskih sporočil in telefonskih razgovorov, v promocijske namene. Ponudnik se zavezuje, da bo podatke anonimiziral in s tem onemogočil identifikacijo stranke, razen v primeru, ko od stranke pridobi eksplicitno privolitev.

Ponudnik ima pravico uporabiti podatke iz strežniških dnevnikov in drugih virov za analitiko, zaradi izboljšanja uporabnosti spletne strani ter za nadgradnjo storitev v tržne namene.

10. Izključitev in omejitev odgovornosti ponudnika ter odgovornost stranke

Stranka je seznanjena, da za poslana semena in/ali priporočila za pridelavo, ponudnik ne more in ne daje nobene garancije za uspeh. Od semen pa nazaj do semen je namreč predolga pot in na uspeh vpliva več dejavnikov na katere ponudnik nima nobenega vpliva.

Ponudnik ni v nobenem primeru odgovoren za škodo, ki bi pri uporabi njegovih storitev ali v zvezi z njimi nastala stranki.

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi stranki ali z njo povezani osebi nastala zaradi okužb z virusi ali drugo zlonamerno kodo ali zaradi vdora v računalniški oziroma informacijski sistem.

Stranka bo pri uporabi spletnih strani in aplikacij ponudnikov uporabljala najnovejše različice brskalnikov Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera. V primeru, da stranka ne uporablja najnovejših različic brskalnikov, ponudnik ni odgovoren za napačno delovanje ali prikaz strani in aplikacij.

11. Pravice in obveznosti naročnika

Dovoljeno pa je razmnoževanje semen, njihova ponovna pridelava ter deljenje v čim širšem krogu.

Stranka odgovarja za tajnost, zaščito in uporabo dostopnih gesel ter uporabniških imen za dostop do storitev za sebe in za svoje uporabnike. Upoštevati mora tudi obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij, servisov in storitev ter odgovarja za vse posledice dovoljene in nedovoljene uporabe naročenih storitev za sebe in za svoje uporabnike.

12. Pritožbeni postopki

V primeru težav se kupec s ponudnikom lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti.
Ponudnik se zavezuje, da bo pritožben postopek vodil resno in korektno, ter da se bo (v primeru upravičenosti pritožbe kupca) nemudoma odzval v skladu s temi splošnimi pogoji in izpolnil svoje obveznosti, ki jih po teh določilih ima do kupca oziroma naročnika.

Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

13. Končne določbe

Ponudnik in stranka se zavezujeta spore reševati po mirni poti.

Martina Smolnikar, Kuk 7a, 5243 Podbrdo

Kontaktni podatki
T : +386 41 724 815
E : mojasemena@gmail.com